Risicogericht asbest verwijderen

Wij kunnen zorg dragen voor een dergelijke goedkeuring door het opstellen van een zogenaamde onderbouwingsverklaring.
Home » Diensten » Innovation » Risicogericht asbest verwijderen

Een veel voorkomende risicovolle stof in gebouwen en objecten is natuurlijk asbest. Het huidige asbest schema is met name gericht op woningen en reguliere kantoorgebouwen. Via het schema wordt asbest geïnventariseerd en vastgelegd in een rapport met bijbehorende verwijdering risicoklasse. Elke risicoklasse heeft zijn eigen specifieke set aan beheersmaatregelen waaronder bijvoorbeeld het plaatsen van een containment. Echter indien bij de uit te voeren asbestverwijderingswerkzaamheden sprake is van ernstige risico’s die niet aan asbest zijn gerelateerd, zoals bijvoorbeeld instortingsgevaar is een andere werkmethode dan de werkmethode die is opgenomen in het inventarisatierapport uitsluitend toegestaan na goedkeuring van een gecertificeerde hogere veiligheidskundige en/-of arbeidshygiënist welke in het bezit is van een asbestdeskundige (ADK) certificaat of diploma. Wij kunnen zorg dragen voor een dergelijke goedkeuring door het opstellen van een zogenaamde onderbouwingsverklaring.

Andere services voor jou!

Op basis van wat je nu bekijkt, verwachten wij dat je de volgende berichten ook interessant zult vinden.