Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)

Bij IRIS Projects begrijpen we hoe belangrijk het is om alle risico's binnen uw bedrijf in kaart te brengen, zodat u ze effectief kunt aanpakken. Naast het bevorderen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer, is dit ook wettelijk verplicht. Als werkgever dient u een arbobeleid te hebben, waarbij een Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E) als basis fungeert.
Home » Diensten » Safety » Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA)

Wat houdt een RI&E in?

Een Risico Inventarisatie en – Evaluatie is een inventarisatie van alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie. Hiermee krijgt u helder inzicht in mogelijke gevaren die uw medewerkers kunnen tegenkomen tijdens hun werkzaamheden. Op basis hiervan stelt u vervolgens een Plan van Aanpak (PvA) op om deze risico’s beheersbaar te maken. Het hoofddoel van de RI&E is het voorkomen van gezondheidsklachten en ongevallen. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor uw bedrijf, maar ook voor het welzijn en de productiviteit van uw medewerkers.

Toetsing door deskundige

Het wordt sterk aangeraden om de Arbokerndeskundige ook daadwerkelijk naar uw bedrijf te laten komen voor toetsing van de RI&E. Deze specialist kan ter plekke beoordelen of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn om volledige veiligheid te garanderen. Voor elk specifiek domein binnen uw bedrijf is het noodzakelijk dat de RI&E wordt getoetst door een deskundige.

Wat als de Risico Inventarisatie en – Evaluatie onvolledig is?

Het kan voorkomen dat de RI&E onvolledig blijkt te zijn en er aanvullende zaken moeten worden aangeleverd en/of uitgevoerd. In zo’n geval worden deze tekortkomingen opgenomen in het toetsrapport, zodat u precies weet welke stappen nog genomen moeten worden om volledige veiligheid binnen uw bedrijf te waarborgen.

Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA) laten uitvoeren.

Bij IRIS Projects staan we klaar om u te ondersteunen bij het uitvoeren van een grondige Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E) voor uw bedrijf. Neem contact met ons op via het formulier op onze website voor meer informatie of om direct een afspraak te maken met onze experts op dit gebied. Uw medewerkers verdienen immers niets minder dan een veilige werkomgeving!

Andere services voor jou!

Op basis van wat je nu bekijkt, verwachten wij dat je de volgende berichten ook interessant zult vinden.