Pas op voor biologische agentia oftewel schimmels

Wist u dat er vele soorten schimmels in uw leefomgeving voorkomen? Die schimmels, die deel uit maken van de biologische agentia, zijn berucht als veroorzakers van infecties, allergieën of toxiciteiten. Zo bestaan er schimmels die gezondheidsschade kunnen veroorzaken door het uitstoten van mycotoxines, een gif. De aspergillus niger is er een voorbeeld van. 

Deze schimmel kan bij mensen met astma ABPA (Allergische BronchoPulmonale Aspergillose) veroorzaken. Benauwdheid, hoesten en een piepende adem zijn klachten. IRIS Projects kan ondersteuning bieden bij onderzoek naar de aanwezigheid van schimmels in de werkomgeving en aan de hand hiervan een plan van aanpak maken. De schimmels dienen met zo min mogelijk schade voor mens en milieu te worden verwijderen. 

IRIS Projects ondersteunt u graag bij het onderzoek doen naar schimmels, neem contact op!

Categorieën

Archief