Categorie: Safety

Afwijkende werkmethode bij sanering? IRIS Projects toetst!

Helaas blijkt het processchema niet in alle gevallen toereikend. Een voorbeeld van zo’n situatie is als er sprake is van ‘zwaarwegende arbogerelateerde risico’s’. Het...

Protocol beglazingskit < 5% Chrusotiel: in de praktijk minder eenvoudig

Toepassen van het protocol asbest beglazingskit < 5% Chrysotiel blijkt in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. De eerste stilleggingen tijdens het verwijderen van...

Asbest is zelfs in LAVS onverwoestbaar

Niet-gecertificeerde bedrijven hebben geen toegang tot het LAVS en kunnen deze asbestsaneringen (in risicoklasse 1) dus ook niet melden in het LAVS. Bijvoorbeeld wanneer...

Categorieën

Archief