Categorie: Nieuws

Afwijkende werkmethode bij sanering? IRIS Projects toetst!

Helaas blijkt het processchema niet in alle gevallen toereikend. Een voorbeeld van zo’n situatie is als er sprake is van ‘zwaarwegende arbogerelateerde risico’s’. Het...

Pas op voor biologische agentia oftewel schimmels

Wist u dat er vele soorten schimmels in uw leefomgeving voorkomen? Die schimmels, die deel uit maken van de biologische agentia, zijn berucht als...

Protocol beglazingskit < 5% Chrusotiel: in de praktijk minder eenvoudig

Toepassen van het protocol asbest beglazingskit < 5% Chrysotiel blijkt in de praktijk toch moeilijker dan gedacht. De eerste stilleggingen tijdens het verwijderen van...

Asbest is zelfs in LAVS onverwoestbaar

Niet-gecertificeerde bedrijven hebben geen toegang tot het LAVS en kunnen deze asbestsaneringen (in risicoklasse 1) dus ook niet melden in het LAVS. Bijvoorbeeld wanneer...

Categorieën

Archief