Afwijkende werkmethode bij sanering? IRIS Projects toetst!

Helaas blijkt het processchema niet in alle gevallen toereikend. Een voorbeeld van zo’n situatie is als er sprake is van ‘zwaarwegende arbogerelateerde risico’s’.

Het is nog altijd mogelijk om een afwijkende saneringsmethode te bedenken, die in een plan van aanpak moet worden onderbouwd. IRIS Projects heeft de expertise om het plan van aanpak bij een afwijkende saneringsmethode te toetsen. Zo bent u verzekerd van een veilige werkmethode. Wij toetsen graag uw afwijkende saneringsmethode. Neem contact met ons op voor meer informatie. 

Categorieën

Archief